ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ
Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών ελαττωμάτων και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη ελαττωμάτων σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. Τo melomeno.gr υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς ελαττώματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να επιστρέψετε τη παραγγελία σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην ακριβή άριστη κατάσταση που παρελήφθησαν από το πελάτη, η συσκευασία εξωτερική/εσωτερική ανέπαφη χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως χρήση του προϊόντος.

Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν στην αποστολή (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης κλπ). Πριν από κάθε επιστροφή παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο + 30 2294154705 , Δευτέρα – Σάββατο 09:00-16:00 ή μέσω email: sales@parliarosfood.gr

Μετά το πέρας 14 ημερολογιακών ημερών ή σε περίπτωση που η συσκευασία του προϊόντος έχει ανοιχτεί,  τότε το melomeno.gr  δύναται να μην αποδεχτεί την οποιαδήποτε επιστροφή/αντικατάσταση του προϊόντος.