Το Οινοποιείο Βασιλική Παρλιάρου χορηγεί όλους τους αναγκαίους πόρους για την τήρηση αυστηρά υψηλών προδιαγραφών, που συνοδεύονται από τη διενέργεια συνεχών και αυστηρών ελέγχων από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μας και εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα ISO 22000: 2005